Isis Cirkel

Isis cirkel

Dit zijn 4 ochtenden voor vrouwen die al veel diep zielenwerk hebben verricht en nu verlangen naar dat hun persoonlijkheid op gaat in hun Hogere Zelf. De krachtige Isis-energie brengt ons deze ochtenden in aanraking met het eenheidsbewustzijn: het al-een-zijn en brengt ons voorbij het onszelf klein houden, zodat we de Godin in ons zelf bevrijden.

Isis: “Ik hou al van je sinds aloude tijden, dierbaar kind van het licht,                                                                      Aspirant van het Paden der Zielen. Ik eer jouw licht en wil helpen bij jouw groei.
Ook in de donkere uitdagingen ben ik bij je, en spoor je aan het licht te zoeken
in het donker en te beseffen dat je met liefde in je hart altijd zult overwinnen.
Ik eer je dienstbaarheid aan het pad dat ik dien, het pad van aloude vrouwelijke
kracht, het pad van heling, liefde en de mysteriën van liefde, dood en wedergeboorte.
Ik wens je kracht, geliefde Aspirant, ik wens je liefde.
Het is een grote vreugde je ook in dit leven weer te ontmoeten.
Je zuster priesteres in licht en liefde, Isis.

Groep 1: Vrijdag 19 oktober, 2, 16 en 30 november 2018

Tijd:
van 10.00 tot 13.00 uur
Plaats: St. Vitusstraat 28, Naarden Vesting
Investering: 220 euro voor 4 cirkels

Channeling Isis door Anne tijdens een lichtwerkersbijeenkomst op 8-6-2018

Mijn naam is Isis, Ik kom vanavond bij jullie met de bal van licht. De bal van licht is zwart en wit. Het is de perceptie van de mens die maakt dat de bal van licht, zwart en wit is. De vraag is of de mens voorbij dit perspectief wil en wenst te gaan. Als we kijken naar overledenen of naar onze “problemen”……… , zijn die dan zwart of wit? Er heerst een theorie op aarde dat zwart niet zonder wit kan en wit niet zonder zwart. Maar ook dat is enkel een perspectief  vanuit de aardse dualiteit. Het is de keuze die ieder mens heeft; door het zwart te omarmen wordt het licht. En dan over stijg je de dualiteit en kom je bij de bal van licht. En die bal van licht zit in een ieder van jullie. En deze kan groeien. Het is enkel een keuze om jezelf steeds meer in het licht te durven zetten en te groeien in licht waarop anderen mee kunnen deinzen en mee kunnen groeien als zij dat wensen. Vanuit God zijn er mensen naar de aarde gekomen met de potentie enkel licht te zijn en licht te stralen van binnen uit. Deze bewuste lichte mensen zijn nu hard nodig om, zoals ze dit op aarde noemen, donkere plaatsen / zwarte plaatsen, die niet bestaan vanuit ons perspectief, te gaan belichten ….. door de mensen van Licht, die nu in grote getalen op aarde aanwezig zijn.

De vraag over de toekomst van jullie aanwezigen, is de vraag van de lichte wezens die nu als kinderen naar de aarde komen, om hen op te vangen in een wereld die jullie aanwezigen nog kennen als zwart en wit, maar zij niet. Help hen op aarde te kunnen functioneren. Help hen zich thuis te voelen in een wereld die zij nog niet kennen. Want zij zijn voor de toekomst de lichtbronnen die nodig zijn, zo nodig zijn, hier op aarde. Zij zullen groots werk verrichten op die plekken waar nog geen vrede is. Jullie allen aanwezig, hebben met deze “roeping” wat te doen. En wij danken jullie voor wat jullie nu al doen en wat jullie al hebben gedaan. Jullie zijn er klaar voor om deze kinderen te ontvangen en te begeleiden naar de aarde toe. Leer hen waar zij vandaan komen; dat die werkelijkheid reëel is, dat dit echt is, dat de lichtwereld bestaat. Spreek hun taal en leer hen jullie taal. Maak hun bekend met zwart en wit. Maar wees duidelijk in de waarheid van het licht, anders zullen zij zich niet begrepen voelen. De waarheid van het licht is het licht dat in jou zit en steeds meer wil stralen naar buiten toe. Dank, lieve lichtwerkers. Ik groet jullie. In licht met jullie verbonden, Isis.

Geef je nu op