Essentie Coaching

Verlang jij naar een diepere verbinding met jezelf en anderen?
Verlang jij naar vrijheid en onvoorwaardelijke Liefde?

Ik nodig je tijdens deze sessie uit om weer in verbinding te komen met je Essentie, en vanuit hier, je weerstanden en alles wat zich in jou aandient, te voelen en te laten zijn.

We gaan de lagen (in jouw hart en energieveld) die je ooit hebt opgebouwd om jezelf te beschermen, transformeren en transmuteren.
Op deze manier kom jij tot verzachting en meer rust in jezelf en zodat je jezelf meer kan  omarmen in onvoorwaardelijke Liefde.

Tijdens de coachingssessie stem ik mij af op wat jouw ziel nodig heeft om te kunnen groeien. Dit doe ik met diverse vormen van channelen waaronder dimensionale channeling (5-D channeling) en transmissie channeling. Deze twee channelingsvormen hebben te maken met hoge energie overdracht waarbij jouw licht met lichtcodes en bewustzijn wordt verhoogd en er tegelijk healing plaats vindt.

De sessies zijn dus bewustzijnsverruimend.
De energie doet meer zijn werk dan de woorden.

Om jou zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, werk ik graag zonder tijd, zodat jouw ziel krijgt wat je nodig heeft.

Je essentie consult duurt dus zolang de energie stroomt.
De investering in jezelf is €150 inclusief BTW.

Meld je aan