MUNAY KI : Remember your Essence

 

Om door verandering te gaan en de roeping van je leven te beantwoorden, moeten we de manier veranderen waarop we onszelf zien en de manier waarop we de planeet en elkaar eren. De Munay-Ki is een unieke kans voor jou om de oude riten uit de Andes te ontvangen die je lichtgevende energieveld zal transformeren en upgraden en je zal ontwaken voor een betere toekomst. Munay betekent in het Quechua liefde, in de zin van een zuivere en onvoorwaardelijke aanwezigheid en vriendelijkheid. Ki betekent macht – niet over anderen, maar als een kracht die onze egoïstische neigingen temt en onze liefdevolle essentie laat ontstaan. Dus Munay-Ki is de kracht van het ontwaakte hart waardoor we ons op een meer authentieke, expansieve en liefdevolle manier kunnen verbinden met de natuur en elkaar

munay ki

DISCOVER THE POWER OF THE AWAKENED HEART

 

The rites of the Munay-Ki are 9 rites of initiation to become a person of wisdom and power. They are energetic transmissions that heal the wounds of the past – the genetic and karmic inheritance we are born with. They transform and upgrade the luminous energy field and re-inform our DNA, enabling us to grow a new body that ages, heals, and dies differently.

In essence, the rites are about stewardship. They are not ego-awards or recognition of any kind of achievement, nor do they make anyone special. On the contrary, they make one uniquely unimportant. Only then, from a position of no-ego, can we truly be of service.

Experience the power of the awakened heart which allows you to connect with nature and others in a more authentic and expansive manner.

De nieuwe Gouden Tijd in de menselijke ontwikkeling is aangebroken. De ontwikkeling van ons mensen maakt nu een kwantumsprong Van Homo Sapiëns naar Homo Luminus: de Verlichte Mens.

Deze tijd dwingt ons samen te gaan werken, om samen te kiezen voor de Liefde en onze beperkende angsten en ziektes achter ons te laten. Zo zal ook een nieuwe beschaving vorm gaan krijgen.

Kwantumwetenschappers hebben op dit gebied al veel onderzoek verricht. Hieruit bleek dat wij door de Liefde, onze blik op onze wereld kunnen veranderen en daardoor een nieuwe wereld kunnen (her)scheppen. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat ons hart een magnetische straling heeft die zo’n 5000 keer sterker is dan het veld dat de hersenen uitstralen. Daar ligt onze echte Kracht: intenties en gevoelens die vanuit het hart worden gevoeld hebben het grootste scheppende effect. Visualiseer ze en je zult zien dat ze uitkomen voor jou.

Munay-ki biedt je een aantal initiaties om dit proces -van uit je hoofd naar je hart- op een liefdevolle manier aan te gaan en te verwezenlijken: om je op weg te helpen te kiezen voor de Liefde en jouw mogelijkheden om een gelukkig leven te scheppen, in éénheid en in vrede met alles en iedereen.

Tijdens de Munay Ki inwijdings-dagen, ontvang je 9 inwijdingen:

 

 1. De Inwijding van de Heler:

Hampe Rite

Deze eerste inwijding richt zich op het nieuw verworven vermogen om jezelf te helen, zowel geestelijk als lichamelijk. Jij start jouw eigen reis om te veranderen.
Er ontwaakt een stroming van begrip en liefde voor jezelf. Bij deze inwijding worden jouw centra van Doen, Liefde en Visie geactiveerd

 

 1. De Inwijding van de Banden van Kracht:

Chumpi Rite

Als je het proces van zelfheling hebt gestart dan krijg je de banden van kracht om al het negatieve wat nog op jou afkomt buiten te sluiten en jou niet meer hierdoor te laten beïnvloeden.
Jij ontvangt vijf banden van kracht. Deze geven jou bescherming en zijn als een schild waardoor jij niet meer geraakt kunt worden door de angsten van anderen en van de wereld. De banden zorgen voor verbinding met de natuurkrachten en geven jou een diepe band met jouw eigen natuurlijke en innerlijke krachten.

 

 1. De Inwijding van de Harmonie:

Ayni Karpay

In de derde Inwijding wordt jij in de juiste balans gebracht om in harmonie met de mens en de natuur te kunnen leven. Jij wordt verbonden met de zeven scheppende krachten in het universum. In jouw zeven chackra’s worden als het ware de zaadjes geplaatst om de energetische krachten te laten ontwaken, die altijd al in jou waren.

 

 1. De Inwijding van de Ziener:

Kawaq Karpay

Uiteindelijk ga jij de wereld vanuit een heel ander perspectief zien: vanuit jouw hart in plaats van vanuit jouw denken/hersenen/ego. Dit maakt het voor jou mogelijk om de onzichtbare wereld van energie te gaan waarnemen. Heel praktisch geeft het jezelf een meer heldere kijk, maar ook hogere inzichten. Het innerlijke weten wordt versterkt en al jouw zintuigen worden verscherpt.

 

 1. De Inwijding van de Hoeder van de Dag:

Pampa Mesayok

De hoeder van de dag dient het vrouwelijke pad, eert de natuur in al haar grootsheid en aspecten en weet zich daar ook onlosmakelijk mee verbonden.
Deze inwijding werkt met de onzichtbare krachten van Moeder Aarde om de harmonie en de goede relatie met de Aarde te helen en te herstellen.
De vrouwelijke kwaliteiten in jezelf worden herontdekt en het helpt jou om over angst en geweld heen te stappen en om vrede en waarheid in praktijk te brengen.

 

 1. De Inwijding van de Hoeder van de Wijsheid:

Alto Mesayok

Jouw relatie met de Hemel en het Kosmische wordt weer hersteld. Jouw relatie met Vader Zon, de kracht van Creatie. Deze inwijding verbindt jou ook met de lichtwezens die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn getreden. Het helpt jouw te proeven van de oneindigheid en collectieve wijsheid. Om deze wijsheid vervolgens ook naar buiten uit te dragen.
Jouw innerlijke man-zijn en de verwondingen uit vroegere levenservaringen worden op zielsniveau geheeld.
De inwijdingen van de Hoeder van de Dag en de Hoeder van Wijsheid verenigen de krachten van het vrouwelijk en het mannelijk aspect in jezelf. Hierdoor komt er balans in jezelf en in jouw relaties met anderen.

 

 1. De Inwijding van de Hoeder van de Aarde:

Kuraq Akuyek

De hoeder van de Aarde hoedt al het leven op onze aarde en valt onder bescherming van de Aartsengelen. Zij kan haar krachten aanwenden om heling, orde en balans te brengen in alle situaties. Hierdoor ontstaat er vrede in elk mens en op de hele aarde.
Jij leert de ziener met compassie te zijn en de wereld van jouw dromen waar te maken. Jij leert een heldere visie te ontwikkelen op de wereld, zoals jij die vanuit het diepst van jouw hart zou willen hebben. Moeder Aarde zal een lichtende gids voor je zijn. Jij wordt je bewust dat elke gedachte, woord en handeling een zegening kunnen zijn voor de volgende generaties.
Er ontstaat een verandering in jouw fysieke gesteldheid. Jouw lichaam gaat op een andere manier helen en verouderen. De inwijding laat ook jouw “Godbrein” ontwaken. Hierdoor ga jij bewust en actief deelnemen aan het proces van Creatie :”to dream your World into being”.

 

 1. De Inwijding van de Hoeder van de Sterren:

Mosoq Karpay

De inwijding van de Nieuwe Gouden Tijd. Hierdoor krijg jij een stevige en veilige verankering met de “nieuwe” tijd, die NU, in 2021 belichaamd kan worden. Jij wordt bevrijd van het verleden, van de lineaire tijd en jij kunt de oneindigheid betreden. Jij krijgt een sterke vernieuwende impuls voor jouw toekomst. Jouw fysieke lichaam begint te evolueren in dat van Homo Luminus: “De Verlichte Mens”.
Jouw DNA gaat veranderen en jij wordt meer resistent tegen ziektes. Tevens ga jij merken dat jij steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel niveau gaat verwerken in plaats van op fysiek- of psychisch niveau.

 

 1. De Inwijding van de Schepper van Creatie:

Taytanchis

Deze inwijding activeert jouw Goddelijke Natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Tot op celniveau wordt het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid gebracht. Jij ontstijgt de afscheidingsgedachte en jouw identificatie met jouw Ego. God en jij zijn Één en zo is alles Één “In Lak’ech”: ik ben een andere jij.
De Boeddha natuur en het Christus bewustzijn ontwaken in jou. Het maakt je bewust van jouw verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het Universum. Jij krijgt het inzicht dat jijzelf ook de Schepper van jouw eigen ervaringen en jouw wereld bent en dat jij daarin ook jouw verantwoordelijkheid neemt. Gedachten en woorden creëren werkelijkheid. Met andere woorden: wat ben ik aan het creëren??
Je bent niet langer meer in de greep van een verhaal van de ander. Jij wordt je eigen verhalen verteller: jij wordt de Creator van jouw eigen leven.

Ook als je de Munay-ki inwijdingen al eens in het verleden hebt ontvangen, is het een verrijking om deze inwijdingen nu op een dieper energetisch niveau tot je te nemen. Zeker in deze bijzondere tijd van transformatie en transmutatie van de oude JIJ naar de nieuwe JIJ, van de oude vissentijd, naar het aquarius tijdperk, de Gouden Tijd.

 

leven in rentmeesterschap voor de hele schepping.

In essentie gaan de inwijdingen van de Munay-Ki over rentmeesterschap. Het zijn geen ego-awards of erkenning van enige vorm van prestatie, noch maken ze iemand speciaal. Integendeel, ze maken iemand uniek onbelangrijk. Alleen dan, vanuit een positie van geen ego, kunnen we echt dienstbaar zijn.

 

Er zijn vier fundamentele transmissies van de Munay-Ki:

 • Het ontwaken van de ziener in jou – het vermogen om in de onzichtbare wereld van energie en geest te kijken.
 • Het ontwaken van de genezer in jou – initiatie van je persoonlijke genezingsreis.
 • Het bouwen van energetische beschermingen die je in staat stellen om onbevreesd en met schoonheid in de wereld te lopen.
 • Verbinding maken met je onzichtbare helpers/spirits van genezers, wijsheidsbewaarders en Earthkeepers uit het verleden en de toekomst, die met jou en door jou heen zullen werken.

 

Ben je klaar om de heilige riten van de Munay-Ki te ontvangen en/of door te gaan geven?

Luister naar je geest. Wij geloven dat  mensen naar de Munay-Ki inwijdingen komen als ze er klaar voor zijn.

Als je voelt dat de tijd rijp is om ongewone genade en kracht te verwerven door gebed, studie van de wijsheidsleringen en discipline, ga dan met me mee op deze prachtige reis.

TRAIN DE TRAINER oefendagen
9 Inwijdingen leren doorgeven

Data : 19 en 20 November 2022

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Yurt, groene afslag Laren

Investering 222 euro

Alleen voor mensen die al de inwijdingen
hebben ontvangen

 

meld je aan

TRAIN DE TRAINER
9 Inwijdingen ontvangen & leren doorgeven

Tijd: 12, 19 en 26 Februari 2023

12 Februari            tijd:    9.00 tot 21.00 uur

19 & 26 Februari    tijd: 10.00 tot 18.00 uur

Locatie: Yurt, groene afslag Laren

Investering 555 euro

Heb je al een Munay ki training bij mij gevolgd en
wil je een re fresh, dat kan voor 295 euro

meld je aanmeld je aan Refresh