Katharen wandelreis naar Zuid-Frankrijk

Kom de hemel op aarde ervaren in Zuid- Frankrijk

We gaan elke dag wandelen in de natuur en krachtplekken bezoeken
​van de Katharen en Essenen.

Je ziel wordt gevoed en jij wordt uitgenodigd om volledig in je
​onvoorwaardelijke liefde aanwezig te ZIJN.

Wie waren de katharen?

De Katharen waren een groep mensen die rond de twaalfde eeuw, in gemeenschap, samen leefden in Zuid Frankrijk. Zij waren de laatste vertegenwoordigers van de gnostiek, een stroming uit de begintijd van het christendom. Ze leefde in Liefde samen volgens de leer van de vrijheid. Zij geloofde dat de mens zich kan bevrijden van angst, door zichzelf te herinneren en zich zo weer te verbinden met de Goddelijke vonk in zichzelf. Hierdoor wordt ook de hele schepping opnieuw geheiligd. Voor de Katharen wordt het Christen-zijn in de eerste plaats bepaald door je gedrag, niet door je geloof. Ze hadden natuurlijk hun geloof, maar dat was niet genoeg. Ze hadden ook hun hoop, namelijk op de beloofde nieuwe Hemel en nieuwe Aarde. Maar het ging hun allereerst om de liefde. En alleen door de praktijk van de Liefde, vind er zuivering van geest plaats. Deze leer was in die tijd een gevaar voor de Katholieke kerk. En de kerk organiseerde daarom een kruistocht tegen de Katharen en toen dat niet genoeg bleek een systematische vervolging door de inquisitie. Vele Katharen werden levendig verbrandt.

Johannes de Doper

Toen Jezus 30 jaar oud was, liet hij zich op 6 januari, in de Jordaan, dopen door Johannes de doper. Hierdoor werd hij geboren als de Jezus-Christus.

Wat hebben de katharen met Johannes de Doper te maken?
Ieder mens kan als die zichzelf herinnert, de weg van Jezus gaan. Jezus zei zelf: dat wat ik kan, kunnen jullie beter. Zeker in deze tijd is het mogelijk aan deze opdracht gehoor te geven. Vroeger was het Jezus, de Katharen, Goeroes en prachtige mensen als Moeder Theresa en Gandhi die ons deze weg hebben voorgeleefd. Maar nu is deze weg mogelijk voor een ieder van ons. Herinner je wie je diep van binnen bent, zuiver je ziel en geest en leef dan de onvoorwaardelijke Liefde oftewel de Hemel op Aarde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medemens en de hele schepping.

Wat hebben de Katharen met de Essenen te maken?

De Katharen beschouwden zich als oorspronkelijke christenen en werden geïnspireerd door de kerk van Alexandrië en wijsheid uit Egypte zoals te vinden in de Osiris mythen. Er is sprake van een grote overeenkomst met de wijsheid van de Essenen. Met de vondst van de Dode Zeerollen komt veel informatie vrij die aan het begin van de christelijke jaartelling door de Essenen is verborgen. Net als de Katharen hielden zij zich bezig met zuiverheid, inwijding en bewustwording en gebruikten ze de grotten van Moeder Aarde als inwijdingsplekken.

Wat hebben de katharen met de huidige tijd te maken?

Vooral in onze huidige tijd zien we het verlangen/noodzaak naar bewustwording en naar eigen inwijding en zuiverheid bij mensen. De Katharen staan symbool voor de krachtige en inspirerende energieën die op dit moment op aarde weer een plaats krijgen. De vrouwelijke energie en de kracht van de liefde komen weer terug. Ook nu weer willen mannen en vrouwen hun eigen goddelijke kracht voelen, net als de Katharen.

Wat gaan we doen ?

We  gaan net als de katharen, de liefde (voor-)leven.

Een Kathaar weet dat hij/zij  goddelijk is maar praat daar niet echt over. Dit blijkt meer uit hoe en wat hij/zij (niet) zegt, en (niet) doet.  We gaan in deze reis, in de voetsporen van de Katharen met de intentie om de onvoorwaardelijke liefde te belichamen en te ZIJN en  dit uit te stralen in elk woord dat we spreken en elke handeling die we doen. We gaan deze levenshouding ons (meer) eigen maken door te oefenen in het met aandacht, liefdevol aanwezig zijn in het NU.

Deze innerlijke reis gaat dus over het belichamen van ons bewustzijn en het op alle vlakken leven in de lijn met het Goddelijke, wat de Katharen ook nastreefden  en waar de zielsevolututie in deze tijd ook over gaat. Het belichamen van je bewustzijn betekent het praktisch begrijpen en toepassen van leven vanuit je hart en het manifesteren van gegrond Godsbewustzijn in het dagelijkse leven: in het spreken, denken, voelen, handelen en het scheppen vanuit Godsbewustzijn als mens op aarde.

De Katharen hebben ons dit voorgeleefd en door je te verbinden met hun energieveld op de krachtplekken, ontvangen we innerlijke activaties die je groei in het NU een krachtige boost geven met betrekking tot je stevigheid, verankering en verhoging van je bewustzijn .

We laten ons  inspireren door de natuur, de krachtplekken en alle mensen die we mogen ontmoeten. We gaan ervaren dat liefde onze grootste kracht is in ons leven en we nodigen elkaar steeds weer uit om in de liefde aanwezig te ZIJN.

Maar wat als je onvoorwaardelijke liefde nog niet helemaal belichaamd ?

Dan kijk je op deze site naar de Transformatie Retraite in Katharen land en dan voel je van welke Katharen Reis je het meest blij wordt.
Deze reis is voor vrouwen die vaker energiewerk en healingswerk en hun lichtkracht willen versterken in het samenwerken, in sisterhood,
op Heilige krachtplaatsen.

Hoe ziet de reis er uit ?

We gaan met een groep vrouwen wandelen in Zuid Frankrijk. Tijdens deze wandelingen gaan we krachtplekken bezoeken.
Door je te verbinden met de energie van de krachtplek, gaat je ziel van alles beleven. Dit is voor een iedere deelneemster verschillend.
Je kunt bijvoorbeeld inzichten of beeld-flitsen uit vorige levens door krijgen of tekst/energie/boodschappen/lichtcodes/activaties of downloads, die  je energie frequentie verhogen.  Of je voelt je gewoon goed en geniet van de natuur en het uitzicht. Als je open staat voor dat wat zich aandient op een krachtplek, maakt dat precies dat gebeurd wat voedend is voor jouw ziel.
Anne is een energiewerker en op de krachtplekken is zij ‘ spaceholder’. Dit houdt in dat als jij dat wenst, ze je kan helpen om op de krachtplek de energieën van de ongeziene wereld, makkelijker voor jou toegankelijk te maken. Maar jij doet de verbinding met je eigen natuur  en de krachtplek, want het gaat om jouw beleving!

Het is fijn als je krachtplekken bezoekt, dat je energiebaan oftewel je lichtkanaal open is.
​Op dag twee gaan we daarom naar de grotten van Foix om te ervaren hoe jij in je energie zit. Waar stroomt je  energie en waar zitten in je lichaam nog eventuele blokkades die een optimale energiestroom blokkeren? Door de wandeling in de grotten word je ondersteund om blokkades die niet meer voor je werken, los te laten en je energie weer vrij door je lichaam te laten stromen. De grot is een krachtige helende inwijdingsplaats van de Katharen.

Hebben we een vast programma?

We hebben enkele hoogtepunten die vast staan. Zoals het beklimmen van de Monsequr, het bezoeken van de katharen grotten in Foix en het beklimmen van de Bugarach, de berg van God. Daarnaast is het programma flexibel. Anne zal zich afstemmen op de groep om te voelen welke krachtplekken het meest aansluiten bij de groep. Het volledige reis-programma, lees je hieronder.

Heb jij iets met de katharen?

​De kerk van de Liefde
Ze bestaat niet als vaste vorm,
maar slechts door onderlinge overeenstemming van mensen.
Ze heeft geen leden behalve hen, die voelen dat ze erbij horen.
Ze heeft geen contributie, want ze wedijvert niet.
Ze heeft geen eerzucht, want ze wil alleen maar dienen.
Ze trekt geen landgrenzen, want dat doet de liefde niet.
Ze kapselt niet in, want ze probeert alle groepen en religies te verrijken.
Ze respecteert alle grote leraren  aller tijden
die de waarheid van de liefde openbaarden.
Wie ertoe behoort, oefent de waarheid van de liefde met zijn hele zijn.
Wie ertoe behoort, weet het.
Ze doet geen pogingen anderen te beleren
Ze probeert alleen maar te zijn en door haar zijn te geven.
Ze leeft in de wetenschap dat de hele aarde een levend wezen is en wij er deel van zijn.
Ze   weet dat de tijd van de laatste ommekeer gekomen is:
de weg van de ik-gerichtheid, uit vrije wil terug naar de eenheid.

Ze maakt zich niet met luide stem bekend
maar werkt uit het vrije domijn van het zijn.
Ze maakt een buiging  voor allen die de weg der liefde deden oplichten
en hiervoor hun  leven gaven.
Ze laat in haar rijen geen volgorde toe en geen starre opbouw,
want  de een is groter dan de ander.
Ze zegt geen beloning toe, noch in dit noch  in een ander leven,
alleen vreugde van het zijn in liefde.

Haar leden herkennen elkaar aan de wijze van handelen,
​aan de wijze van zijn en aan de ogen en aan geen ander uiterlijk gebaar
dan de broederlijke en zusterlijke omarming.

Ze kennen vreest nog schaamte
en hun getuigenis zal altijd geldig zijn,
in goede alsook in slechte tijden.

De kerk van de liefde heeft geen geheim en geen mysterie
behalve een grote kennis van de macht van de liefde
omdat de wereld zal veranderen wanneer wij mensen dit willen,
maar alleen doordat eerst wijzelf veranderen.

Allen die voelen dat ze erbij horen, horen erbij.
Zij behoren tot de kerk van de liefde.

(tekst van de Katharen uit het jaar 1148)

Wat heb ik, Anne, met de Katharen ?

Ik weet nog dat ik als jong meisje in de kerk zat en dacht: ‘wat doen al die mensen toch hier? Ga naar buiten!’. Ze weten toch allang dat Jezus ons voor heeft gedaan hoe je hebt te leven en dat dit nu van ons verwacht wordt? Ik zag Jezus ook vaak achter de Pastoor en dan beaamde hij dit ook. Maar ik was dan weer helemaal verward, als de mis was afgelopen en ik buiten kwam, en mensen hoorde roddelen over elkaar. “Waarom gingen mensen dan naar de kerk?” Gelukkig had ik een vader die daar niet aan mee deed en me het levende voorbeeld gaf, dat het geloof -vrij- was en dat het niet ging om alle toeters en bellen er omheen maar om wat je ermee deed als een integer en liefdevol mens, dienstbaar aan de gemeenschap waarin die leefde. Mijn vader sprak weinig over zijn geloof maar leefde de onvoorwaardelijke liefde, zo goed als hij kon voor. Toen ik in de 30 was, overleed hij. Maar het gekke voor mij was, dat ik hem nog dichter bij me voelde, dan toen hij leefde. Ik ben dit gaan uitzoeken in Engeland, waar de beste mediums van de wereld lesgaven. En zij leerden mij dat het contact hebben met overledenen, iets heel natuurlijks is maar dat veel mensen dat zijn vergeten en dat ik een medium was, net als zij. ( Overdenking: Mmmm, maar als dit natuurlijk is, dan is iedereen toch een medium? ) Maar goed, deze geruststelling had ik even nodig, omdat ik dagelijks met mijn vader sprak en dat nogal merkwaardig vond. Net als dat we samen les gaven. Als ik voor een groep stond, dan werd ik soms overgenomen door hem en later door andere leraren. Mijn vader adviseerde me om naar een lezing van de Katharen te gaan en mee te gaan op een Katharen reis. Dit bracht mij veel. Toen ik in Zuid Frankrijk op een krachtplek kwam, zag ik hem als kathaar en begreep zijn voorliefde voor de natuur ineens beter en onze, diepe ‘geestelijke’ band die wij samen hadden.
Het hele Katharen land heeft een hele bijzondere sfeer. Je hart gaat er vanzelf open. En de natuur is inspirerend en voedend voor de ziel. De krachtplekken laden je geestelijk op. Ze zijn als een soort natuurlijke kerken waarin het ware geloof, de Liefde, voelbaar is. En de mensen die ik er elk jaar weer mag ontmoeten, zijn inspirerend en liefdevol, echt een eenvoudig eerlijk. Net als mijn vader, net als ik, net als jij.

Tijdens de Katharen reis kom je weer in verbinding met waar het geloof echt over mag gaan: het in vrijheid en liefde ZIJN, in verbondenheid met de natuur en al wat is. Het is een gevoel van thuiskomen in de Hemel, zei ooit een deelneemster.

Deze katharen wandelreis ondersteunt jouw bij het belichamen van je onvoorwaardelijke liefde en godsbewustzijn, voedt jouw ziel en laat je nog meer
ervaren wie jij ten diepste bent

Kiek:  Katharenreis  2017

Al bij aankomst voelde ik de bijzondere energie van het gebied. Vol verwachting over wat de week me brengen zou maakte ik kennis met onze fijne groep. We hebben hard ‘gewerkt’ aan onszelf met de liefdevolle hulp van Anne voor onze processen die zo verschillend waren. Het vertrouwen binnen de groep was erg mooi. Dat is Anne’s sterke kracht, door haar waardevolle inzet kon en mocht iedereen zichzelf zijn. Het programma van Anne, zat naast ons persoonlijk ‘werk’ vol verrassende dingen: Muziek bij David… hotel van Sander en Rommy… yoga bij Anaiya Sophia… ‘tijgeren’ door de grotten met Bart… krachtige bergen beklimmen. Over deze onderdelen ga ik niet te veel vertellen, die moet je ook zelf ervaren. Ze waren allemaal geweldig prikkelend. De week is omgevlogen. Thuis geniet ik na… heerlijke herinneringen in foto’s en muziek helpen me daarbij. Als ik deze reis een kleur mag geven wordt het: Groen… voor de groei en acceptatie van mezelf.

Wat kost dit prachtige avontuur?

INVESTERING

€ 1195 euro

VROEGBOEKKORTING

100  euro als je boekt voor 31 december 2020

VERBLIJF

7 nachten in, soms eenvoudige, soms comfortabele, maar altijd sfeervolle ‘chambre d’hotes’ of bijzondere eco-accomodaties

GROEPSGROOTTE

Minimaal 6 deelnemers
Maximaal 12 deelnemers

INCLUSIEF

Sfeervolle twee persoonskamer
Ontbijt
Transfer van en naar de luchthaven
Transfer gedurende de gehele reis
Begeleiding in de grot door Marianne Wochenauer of haar man Bart
Energetische begeleiding op de krachtplaatsen
* bij 7 deelnemers of meer, wordt onze groep versterkt met wandel coach Svenny Santos.

EXCLUSIEF

Vliegticket Amsterdam-Toulouse
Lunch en diner
Reis en annuleringsverzekering,
Reserveringskosten
Bijdrage garantiefonds GGTO

OPTIONEEL
• 1-persoonskamertoeslag: € 225,-

VLUCHTGEGEVENS

Je hebt een retour vlucht nodig van Amsterdam -Toulouse.
KLM cityhopper 1303 met vertrek uit Amsterdam om 11.45 uur en aankomst in Toulouse om 13.35 uur
KLM cityhopper 1308 met vertrek uit Toulouse om  17 uur en aankomst in Amsterdam om 18.55 uur

Als het kan, is het ivm ons vervoer in Frankrijk, fijn dat je enkel een reiskoffer als handbagage meeneemt.

Meld je aan

Programma

DAG 1

We vliegen naar Toulouse in Zuid-Frankrijk. Hier staat een auto klaar die ons naar het pittoreske stadje Foix brengt.
We gaan in dit lieflijke dorpje ons welkomsdrankje nemen en vervolgens is er de mogelijkheid om  de kerk te zoeken of even te wandelen naar de burcht. Daarna rijden we door naar ons kleine sfeervolle franse B&B waar we aan schuiven aan de de lange tafel voor ons avond-diner om vervolgens lekker te gaan slapen.

DAG 2

Na ons ontbijt gaan we op weg naar het laatste fort van de Katharen: de berg de Monsequr. Dit is de laatste berg waarop de Katharen zich hebben terug getrokken. Hier valt veel te ervaren en te voelen. Soms krijg je flitsen van vorige levens te zien. We zullen, tijdens het beklimmen van de berg of boven in het fort, een passende ceremonie houden. Na deze, vaak intensieve en inzichtgevende dag,  rijden we terug naar ons hotel om te gaan dineren en slapen.

DAG 3

Vandaag gaan we de grotten van Foix bezoeken om in contact te komen met het ’diepere’ van onze eigen natuur. Deze bijzondere grotten zijn de Initiatiegrotten van de Katharen. Marianne Wochenauer begeleidt onze grottenwandeling. De wandeling is een mystieke ervaring voor de mens die de innerlijke weg van bewustzijn bewandelt, net zoals de Katharen hebben gedaan. Zij hebben een proces van ommekeer bereikt door middel van leven in eenvoud, stilte en liefde, in verbinding met de natuur. Levenskunsternares Marianne begeleidt ons innerlijke proces .

We bezoeken de Grotte de l’Hermite, deze wordt al sinds de oertijd als de grot van de Godin, de moeder, het spirituele vrouwelijke principe vereerd. We doorkruisen de 7 zalen die in de symboliek het beeld van de rups tot de vlinder aangeven. Elke zaal heeft zijn eigen ambiance. Het gaat om het ervaren van je innerlijke waarde, het oude te laten om tot vandaag te komen. De wandeling wordt afgesloten bij de Bron, als laatste deel van de inwijding om tot de tempel van het hart te komen… in de inwijdingsgrot van de Katharen, de grot Bethlehem.

Na deze intensieve dag rijden we door naar het chambre ‘hotel van Mirella en Nicolas in Leran, waar we s’ avonds heerlijk gaan genieten van Nicolas zijn kookkunsten.

DAG 4-6

Afhankelijk van de zielenwens van iedere deelnemer,   gaan we de komende  3 dagen, elke dag 1 of 2 krachtplekken bezoeken. Elke deelnemer krijgt passend bij zijn of haar innerlijke proces, een eigen krachtplek van Anne. Uit al deze krachtplekken, gaan we enkele bijzondere plekken selecteren die bij de gehele groep aansluiten. Door het gezamenlijk bezoeken en delen van onze ervaringen op die krachtplek, komen we vaak tot vele inzichten, ingevingen en/of bijzondere ervaringen. Het mooie is dat we steeds weer merken dat we als reisgroep, niet voor niks juist met elkaar deze reis maken.

Er zijn veel krachtplekken in Zuid Frankrijk die iets met de Katharen van doen hebben. Enkele kunnen zijn: het laatste fort van de Katharen, de Monsequr, de geheime berg van de Katharen Soularac, de stad Carcasonne, de Katharen initiatie grot, de troon van Isis en de doop en predikt plaats van Maria Magdalena. Dit zijn nog maar enkele van de vele prachtige krachtplekken waar de energie je meeneemt naar andere tijden.

Op dag 4 is er s’ochtends na het ontbijt een deel-cirkel waar duidelijk wordt welke krachtplek(ken) we de komende dagen  gaan bezoeken.  We zullen de reis laten flowen naar de plekken waar wij hebben te zijn. Wel zullen we gaan overnachten in de buurt van Peyrepertuse en in Bugarach, zodat we door het gehele Katharenland reizen.

DAG  7​

Op deze dag beklimmen we de Berg van God, de Bugarach. Dit is een prachtige wandeling van 4,5 uur, die we in stilte doen. De berg heeft een heel bijzondere energie en is een ware beleving.

DAG 8

Een bezinningsdag in het rustoord Presbytere in Bugarach, zonder programma: een ‘even helemaal niks dag’ voor jezelf! Waarin je alle opgedane indrukken en inzichten tot je kunt nemen, in de tuin, in alle rust.  Ga je liever wandelen, dan kan dat heel goed. Het hotel heeft allemaal wandelroutes voor je.

Tip : Voor deze reis heb je  een  redelijk goede conditie nodig. We zijn alle dagen buiten en wandelen ongeveer 4 a 5 uur per dag.