Maria Magdalena Cirkels

Voor nieuwe cirkels zie
​Sophia Cirkels

Isis Cirkels

Priesteressen inwijding & Isis Cirkel
19 maart 2022

Sophia Cirkels

start op vrijdagochtend
​7 januari 2022

Cirkels

 

The lost sisterhood

The most ancient form of Sacred Feminine Prayer is Holding

And  it is what the world most needs from us today

as we awaken our true potential and balance

Remember The Holding

De cirkels zijn groepsbijeenkomsten voor zusters die er voor kiezen gezamenlijk hun  innerlijke kracht, wijsheid en ‘divine love’ te activeren en versterken. Juist in het samenkomen, ontvangt iedere zuster een boost in haar ontwakingsproces en beginnen oude herinneringen van vroegere levens en cirkels weer boven te komen. De zusterschap cirkels waren er al in de tijd van Lemurie, Atlantis, het oude Egypte en in de Christuslijn (Orde van de Roos en Orde van de Magdalena’s ) en in Avalon.

Tijdens de cirkels ontvang je precies dat wat je nodig hebt om stappen te kunnen zetten in jouw ontwakingsproces. Anne is ‘spaceholder’ en kanaal en ze werkt samen met haar spirituele helpers waardoor zij zijn afgestemd op de energie, zielsverlangens en het bewustzijn van alle aanwezige deelneemsters van de groep. Tijdens de cirkels ontvang je informatie via je hart (voorbij het hoofd).

​Jouw ziel weet welke zuster cirkel momenteel het best bij jouw persoonlijke ontwakingsproces past. De Maria Magdalena en Isis Cirkels zijn voor lichtwerkers die hun licht, hogere liefdesbewustzijn en Goddelijke vermogens hebben toe te eigenen en de Godinnen Cirkels  zijn er voor vrouwen die momenteel aan het ontwaken zijn en verlangen naar meer liefde in hun dagelijkse leven en bereidt zijn hun liefdesbewustzijn te verhogen.

De mensheid en de wereld hebben jou nu als ontwaakte, vrouwelijke leider, meer dan ooit nodig om een nieuwe wereld vorm te gaan geven waarin iedereen kan leven vanuit het hart. Wij vrouwen hebben daarbij elkaar nodig om elkaar op te liften en te bekrachtigen, om samen tot volle wasdom te komen. Net als hoe we dit, in vele vorige levens, deden. Het is nu de tijd om  weer bij elkaar te komen en ons te herinneren wie we zijn en vol te ontwaken!

 

Eeuwen oude Ordes van hoog ingewijde Priesteressen kwamen, lang geleden, naar de aarde met zaden van codes voor de mensheid, om te kunnen ontwaken. Deze zaden hebben duizenden jaren, diep in het bewustzijn van Moeder Aarde en in ons gelegen. En nu is de tijd aangebroken om Moeder Aarde en de mensheid te gaan activeren, zodat het ‘Goddelijke Vrouwelijk’ haar gerechtvaardigde plaats in het collectieve bewustzijn van de mensen weer kan innemen.

Kun jij intuïtief voelen dat jij wordt geroepen om je te gaan verbinden met je zusters om persoonlijk volledig te ontwaken zodat jij met je gaves, een bijdrage kunt gaan leveren aan het creëren  van een liefdevollere samenleving?

Weet jij diep van binnen dat jij geboren bent voor deze specifieke tijd op aarde?

Word jij geroepen door Maria Magdalena, Isis of de Hoge Priesteressen van Lemurie of Avalon?

Dan is het nu jouw tijd om je gevoel te vertrouwen en plaats te nemen in een van de Heilige Zuster Cirkel.

 

De cirkels van Spirittours zijn Heilige vrouwencirkels waarin iedere vrouw wordt uitgenodigd om volledig aanwezig te zijn. Wij kennen geen goed en fout of prachtig en vreselijk. Zowel op praktische als energetisch niveau wordt er een veilige sfeer neer gezet, zodat iedereen kan zijn wie zij  is en alles er mag  zijn. De veilige sfeer maakt  dat vrouwen worden geheeld in diepe, oude vrouwenwonden en zichzelf in  elkaar gaan zien, diepe wijsheid gaan delen en elkaars levensenergie gaan bekrachtigen en samen wonderen laten gebeuren. De cirkels omarmen  iedereen in onvoorwaardelijke liefde en volledige acceptatie, zodat een ieder opnieuw geboren kan worden in de voor haar meest perfecte creatie .

Alle cirkels ondersteunen je in jouw ontwakingsproces en zetten jou steviger in je energieveld:
* je lichtkanaal wordt geopend en geactiveerd
* je verbinding met je natuurlijke staat van ZIJN wordt hersteld/verstevigd
* je komt dieper in contact  met jouw essentie, Moeder Aarde en je  kosmische helpers
* eventuele blokkades uit dit leven en vorige levens worden opgeruimd
* je gaat ervaren dat je het in het leven niet alleen hoeft te doen en dat er veel hulp voor jou aanwezig is
* je leert hulp te vragen, te ontvangen en samen te werken
* je gaat samenwerken met je kosmische helpers
* je eigent je licht en kracht weer toe
* je  vaardigheden die je in dit leven en vele vorige levens hebt opgedaan, worden duidelijker en geactiveerd
* je missie op aarde wordt duidelijk
* je gaat eenheidsbewustzijn ervaren zodat jij  je volle potentieel en gefocuste scheppingskracht kunt gaan inzetten voor jouw taak in dit leven.

Hier de 3 zuster cirkels waar je uit kunt kiezen:

Liefdes cirkel : Maria Magdalena Cirkel

De energie en wijsheid van Maria Magdalena is in deze cirkel krachtig en liefdevol aanwezig. Zij is het boegbeeld voor iedere krachtige vrouw in deze tijd, die  onvoorwaardelijke liefde wil  belichamen. De energie versterkt vooral jouw mededogen en ‘divine love’ voor als je meer onvoorwaardelijke (zelf)liefde in je leven wenst en het ondersteunt je bij het helen van ‘oude wonden’ uit dit leven en vorige levens. Maria, de moeder van Jezus , is  met haar koesterende energie aanwezig en Moeder Anna, de moeder van Maria  helpt met haar healing energie jouw lichtkanaal volledig te openen zodat het steeds dieper belichamen van de onvoorwaardelijke liefde voor jou mogelijk wordt.

Heelwordings cirkel : Isis Cirkel

De energie van Isis en haar priesteressen helpt je om oude levens en vaardigheden weer te her-inneren zodat je meer inzicht krijgt in wie je in essentie bent en wat je hier momenteel op aarde voor een taak hebt.
Isis is krachtig en werkt met vele Zusters/ Egyptische Godinnen samen om jouw in je kracht en actie te krijgen. In de online cirkels, die volgen op de Isis Cirkels, gaan we gezamenlijk op reis naar krachtplekken in Egypte.
We verbinden ons met de plek en de krachtige Zuster Godinnen van Isis.
We maken kennis met  de Egyptische Alchemie, waardoor we zusterschap op vele lagen gaan beleven en we ervaren diepe heelwording en eenheids-bewust-zijn.

Bezield bewustzijns cirkel : Sophia Cirkel

De Sophia Cirkel gaat over diep loslaten en volledige overgave aan jezelf, je pad, je spirituele helpers en het leven
dat door je heen wil stromen!
Ben jij bereidt de hele weg voorbij dualiteit te gaan, en je Ware Zelf te ontmoeten?
Wil jij keuzes en verlangens niet langer baseren op iets of iemand buiten jezelf?
Maar mag het leven over jou gaan?
Mag dit jouw tijd van ontwaken worden?
Wat iedereen ook zegt of vindt?

Het is nu jou tijd om  voorbij  je angst, twijfel en oordeel, tevoorschijn te komen: zonder maskers, in al je kwetsbaarheid, schoonheid en kracht. Bevrijdt het vuur van de Godin in jou en kom echt thuis bij ‘The Goddes Within’.