MISSIE: LET’S COME TOGETHER AND CREATE YOUR BEST VERSION OF ‘YOU’ AND BILD THE NEW GOLDEN WORLD

EMBODY PEACE, LOVE & ASCENTION IN THIS NOW &
GATHER IN SERVICE FOR HUMANITY AND GAIA

 

REMEMBER

You are love
You came from love
and your natural state 
is to be love

 

 

 

De missie van de SpiritTours Cirkel is om vrouwen bij elkaar te brengen en samen op reis te gaan om te ontdekken en te herinneren wie wij van nature zijn. Steeds een laagje dieper, gaan we onszelf ontmoeten en in liefde omarmen totdat we in onze natuurlijke vrouwelijke kracht te voorschijn komen en onze oorspronkelijke natuur belichamen en ZIJN.

Vrouwen hebben zich lang aangepast en klein gehouden, maar dit tijdperk is voorbij.
Als vrouwen de moed hebben om voorbij ego, weerstand en angst te gaan, zijn wij natuurlijke leiders die onze innerlijke kracht hebben toe-ge-eigenen, expressie geven aan onze diepe wijsheid en onze waarheid leven. We hebben ons weer verbonden met de Goddelijke stroom en levensflow en leven in overvloed en vreugde doordat we ​het volledige potentieel aan natuurlijke talenten gebruiken om de wereld te creëren die past bij onze natuurlijke staat van ZIJN.

​Ik Ben
Ik ben de liefde altijd
Ik ben het licht gewijd
Ik ben de vrede voorbij ruimte & tijd
Ik ben de andere jij

 

De Spirit tours Cirkels en inwijdingen zijn voor ontwakende vrouwelijke leiders.

Als vrouwen zich van hart tot hart met elkaar verbinden, ontstaat er een magische kracht en een diep herinneren.

Samen gaan we op reis: Als wij ons vrouwelijke LICHT energie samen activeren en afstemmen op de nieuwe aarde grids en de velden van universele liefde en multidimensionale kennis, harmoniseren en verhogen we de vibratie van onszelf en ons gezin en iedereen die we ontmoeten in ons dagelijkse leven.

 

Missie van de Spirittours Reizen: samen gaan werken in Lichtteam over de hele wereld om krachtplekken te voorzien van nieuwe coderingen 

 

De vernieuwde Spirittours reizen zijn een ongelooflijke mogelijkheid voor ontwaakte mannen & vrouwen om hun krachten te bundelen en te versterken door te gaan samen werken als een Licht Team. Je kunt mee als je

aanwezig kunt ZIJN  in je Lichtlichaam en/of Lichtkanaal en ervoor kiest om samen te werken zodat we onze lichtkracht en die van het collectief te versterken en krachtplekken met nieuwe aarde codes en Goddelijke Licht Activaties  gaan re-activeren.

 

Extra info:

Alle reizen van SpiritTours zijn spirituele reizen naar krachtplekken die diep verbonden zijn met het hart en waar onvoorwaardelijke liefde intens beleefd kan worden. De krachtplekken zijn portalen en als we in deze energie gaan staan worden we als vanzelf verbonden met hogere dimensies en hoger bewustzijn en ontvangen we meer licht/liefde in ons lichtlichaam.

Maar er is momenteel een grote shift gaande wat ook het bezoeken van krachtplekken beinvloed. We bezoeken de heilige plaatsen niet meer alleen voor onze persoonlijke bewustzijnsverruiming maar ook om service-werk met de hele groep te doen voor de krachtplek zelf. We re-activeren dan het portaal met nieuwe zonne en diamanten codes.

Zo bijzonder!!!!!!

Deze tijd brengt ons een gloednieuwe kans om op een heel nieuwe manier om te gaan met Gaia en haar diamanten & zonne ascentie netwerken en kristellijne poorten.
Het hele rastersysteem van Gaia is veranderd om plaats te bieden aan nieuwe sterrenvolkeren en hogere dimensies die Goddelijke Codes van hoger bewustzijn en electromagnetische verschijvingen verspreiden.

In oktober 2021 zijn we met een Lichtteam afgereisd naar Egypte en hebben nieuwe  Zonne Codes in Heilige Tempels geplaatst en nu worden we geroepen om weer naar Egypte af te reizen met een Lichtteam. En we gaan nu naar Cairo, naar de grote pyramide en de Sphinx. ( hier kun je bij zijn via Faceboek : New Portals Activation Community 22-2-2022).

De reizen van SpiritTours  zijn dus ook aan het verschuiven. In 2020 en 2021 waren het nog transformerende reizen voor ontwakende vrouwelijke leiders. Vanaf 2022 reizen we met meer ontwaakte mannen en vrouwen om nieuwe portalen te re-activeren en ons eigen lichtlichaam te versterken door samen te werken.

Als wij onze energetische onze kristellijnen energie samen activeren en afstemmen op de krachtplekken en de velden van universele liefde en multidimensionale kennis, harmoniseren en verhogen we de vibratie van onszelf en de planeet.

 

SPIRITTOURS REIZEN NAAR TEMPELS, KRACHTPLEKKEN EN EEN WERELDSE MISSIE OM DE MENSELIJKE ZIEL TE DOEN EVOLUEREN.

Alle reizen zijn diepe transformatieve reizen voor elke deelneemer/deelneemster. Anne laat zich leiden door haar en jouw spirituele team en alle aanwezige spirits en energie-en van de krachtplekken om jouw in volle bloei te laten floreren.

Sinds 2021 komen er bij Anne steeds hogere energieën met downloads, lichtcodes en zonnecodes door die zij ook op Heilige krachtplekken heeft te activeren tijdens de reizen.

OPROEP:

De wereld heeft nu vrouwen nodig die opstaan in hun natuurlijke vrouwelijke leiderschap en dat gaan doen waarvoor zij naar de aarde zijn gekomen. Je ziel heeft eeuwen op deze tijd gewacht. Dus herinner je. Wij vrouwen hebben de “nieuwe” vrouwelijke energie met universele Liefde en multidimensionale kennis in beweging te zetten. Je doet dit niet alleen voor jezelf maar ook voor je kinderen en alle generaties voor en na jou en alle vrouwen op de hele wereld. We hebben elkaar te versterken. Samen zijn we tot veel meer in staat. Gun jezelf een groep en doe het niet langer alleen. Kom te voorschijn vrouw:  de wereld wacht op jou! Je bent tot veel meer in staat.