Isis Cirkels

Dit zijn 4 ochtenden voor vrouwen die al veel diep zielenwerk hebben verricht en nu verlangen naar huis.
Het echte thuis komen bij ‘the Goddes within’:  je volledig vredig voelen met jezelf en ‘al wat is’.
De krachtige Isis-energie brengt ons deze ochtenden in aanraking met het eenheidsbewustzijn:
het al-één-zijn en brengt ons voorbij het onszelf klein houden, zodat we het vuur en de Godin in ons zelf bevrijden.

De Isis Cirkel gaat over diep loslaten en volledige overgave aan jezelf en het leven dat door je heen wil stromen!
Ben jij bereidt de hele weg voorbij dualiteit te gaan, naar eenheid en Divine Love?
Wil jij keuzes en verlangens niet langer baseren op iets of iemand buiten jezelf?
Heb jij nog iets te transformeren mbt je emoties, duaal innerlijk kind, verslavingen, geld en je gehechtheid aan materie?
Wil jij je ‘lagere Zelf’ oplaten gaan in je ‘Hogere Zelf’?
Wil jij voorbij al je angst en oordeel?

Isis: “Ik hou al van je sinds aloude tijden, dierbaar kind van het licht,
Ik eer jouw licht en wil helpen bij jouw groei.
Ook in de donkere uitdagingen ben ik bij je, en spoor je aan het licht te zoeken
in het donker en te beseffen dat je met liefde in je hart altijd zult overwinnen.
Ik eer je dienstbaarheid aan het pad dat ik dien, het pad van aloude vrouwelijke
kracht, het pad van heling, liefde en de mysteriën van liefde, dood en wedergeboorte.
Ik wens je kracht, geliefde Aspirant, ik wens je liefde.
Het is een grote vreugde je ook in dit leven weer te ontmoeten.
Je zuster priesteres in licht en liefde, Isis.”

Vrouwen cirkels bestonden al duizenden jaren geleden in Atlantis, om de energie van de Godin te verankeren. Later kwamen zij weer op in het oude Egypte, als Priesteressen van Isis. Momenteel voelen veel lichtwerkers dat zij ‘iets’ hebben met Isis en/of Egypte. Voel jij dat ook, sluit je dan aan bij deze groep vrouwen/priesteressen die in volledige hartverbinding met elkaar, op basis van gelijkwaardigheid, samen hun Goddelijke vrouwelijkheid gaan belichamen.

De Isis-energie zuivert ons van onze laatste oordelen, angsten/trauma’s uit onze jeugd en/of vorige levens en verlicht onze mind, zodat een groter inzicht en overzicht ontstaat, een hogere waarheid zich aandient en je bekend raakt met ego-loze wijsheid, wij bewustzijn en een verlichte geest en denkwijze. Isis leert ons in alles ; ( persoon, situatie, plaats) het goddelijke te zien en ervaren.

De Isis-energie is ook diep helend voor wat betreft ‘oud zeer’ en het terugwinnen van je ziel; Zielsherstel. Ze helpt ons om vrede te sluiten met ons verleden en verloren delen van onze ziel terug te eisen. Het is tijd jezelf volledig in je eigen kracht te krijgen, je ziel terug te roepen van trauma’s uit dit leven of andere levens, jou aan jezelf terug te geven, heel en compleet. Door dit te doen zal je leven opbloeien, doortrokken worden van meer energie en zich vernieuwd en nog mooier manifesteren.

Door steeds meer los-te-laten en toe-te-staan, groeien wij naar onvoorwaardelijke liefde en verhogen we ons bewustzijn en ankeren ons hoogste licht, in ons aardse lichaam. Via trans-persoonlijke eenheids-liefde zijn we op weg naar permanente kosmisch Meesterschap. Dit uit zich steeds meer in je uitstraling, mededogen en Godinnen natuur.

Groep 4: Vrijdag online groep 21 februari, 27 maart, 17 april en 15 mei 2020 ( 4 cirkels )
Groep 5: Vrijdagochtend online groep 16 en 30 oktober, 13 november en 11 december 2020,
mogelijke deelname op 18 december aan de 10 daagse EGYPTE REIS
Groep 6: Vrijdag live groep 15 en 29 januari en 12 en 26 februari 2021 ( 4 cirkels )

Tijd: on line tijd voor groep 4 en 5 : 10.00 – 12.15 uur, tijden groep 6 : 10 tot 13 uur
Plaats: groep 6:  St. Vitusstraat 28, Naarden Vesting
Investering: 300 euro voor 4 cirkel

Channeling Isis door Anne tijdens een lichtwerkers bijeenkomst op 8-6-2018:
Mijn naam is Isis, ik kom vanavond bij jullie met de bal van licht. De bal van licht is zwart en wit. Het is de perceptie van de mens die maakt dat de bal van licht, zwart en wit is. De vraag is of de mens voorbij dit perspectief wil en wenst te gaan. Als we kijken naar overledenen of naar onze ‘problemen’………, zijn die dan zwart of wit? Er heerst een theorie op aarde dat zwart niet zonder wit kan en wit niet zonder zwart. Maar ook dat is enkel een perspectief  vanuit de aardse dualiteit. Het is de keuze die ieder mens heeft; door het zwart te omarmen wordt het licht. En dan over stijg je de dualiteit en kom je bij de bal van licht. En die bal van licht zit in een ieder van jullie. En deze kan groeien. Het is enkel een keuze om jezelf steeds meer in het licht te durven zetten en te groeien in licht waarop anderen mee kunnen deinzen en mee kunnen groeien als zij dat wensen. Vanuit God zijn er mensen naar de aarde gekomen met de potentie enkel licht te zijn en licht te stralen van binnen uit. Deze bewuste lichte mensen zijn nu hard nodig om, zoals ze dit op aarde noemen, donkere plaatsen / zwarte plaatsen, die niet bestaan vanuit ons perspectief, te gaan belichten….. door de mensen van Licht, die nu in grote getale op aarde aanwezig zijn.

De vraag over de toekomst van jullie aanwezigen, is de vraag van de lichte wezens die nu als kinderen naar de aarde komen, om hen op te vangen in een wereld die jullie aanwezigen nog kennen als zwart en wit, maar zij niet. Help hen op aarde te kunnen functioneren. Help hen zich thuis te voelen in een wereld die zij nog niet kennen. Want zij zijn voor de toekomst de lichtbronnen die nodig zijn, zo nodig zijn, hier op aarde. Zij zullen groots werk verrichten op die plekken waar nog geen vrede is. Jullie allen aanwezig, hebben met deze ‘roeping’ wat te doen. En wij danken jullie voor wat jullie nu al doen en wat jullie al hebben gedaan. Jullie zijn er klaar voor om deze kinderen te ontvangen en te begeleiden naar de aarde toe. Leer hen waar zij vandaan komen; dat die werkelijkheid reëel is, dat dit echt is, dat de lichtwereld bestaat. Spreek hun taal en leer hen jullie taal. Maak hun bekend met zwart en wit. Maar wees duidelijk in de waarheid van het licht, anders zullen zij zich niet begrepen voelen. De waarheid van het licht is het licht dat in jou zit en steeds meer wil stralen naar buiten toe. Dank, lieve lichtwerkers. Ik groet jullie. In licht met jullie verbonden, Isis.

Geef je nu op